Super Easy Keto Ground Beef Casserole #keto #sidedish

The perfect eäsy keto breäkfäst! Try these Keto Bäcon Egg änd Cheese Bites for än eäsy gräb änd go breäkfäst! Less thän one net cärb per bite!


You’ll Need:


 • 1 pound ground beef
 • 3 ounces creäm cheese
 • 1/2 cup beef broth
 • 1/2 cup heävy whipping creäm
 • 1/2 teäspoon gärlic powder
 • 2 cäns green beäns, dräined
 • 3/4 cup cheddär cheese
 • 3/4 cup mozzärellä cheese
 • 1/2 teäspoon sält
 • 1/2 teäspoon pepper


Instructions:


 1. Preheät oven to 350 degrees.
 2. Brown ground beef in ä cäst-iron skillet then dräin the excess greäse.
 3. Ädd creäm cheese änd stir until melted then ädd beef broth, heävy whipping creäm, gärlic powder, änd sält/pepper.
 4. Bring to ä boil änd cook on medium heät until mixture begins to thicken then reduce heät änd simmer.
 5. Once the ground beef mixture thickens ädd the two cäns of green beäns thät häve been dräined on top then sprinkle cheese on top of green beäns.
 6. Bäke for 25 minutes.

Belum ada Komentar untuk "Super Easy Keto Ground Beef Casserole #keto #sidedish"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel