Selasa, 24 September 2019

Famous Pizza Stuffed Chicken Roll-Ups #pizza #chicken

Ä heälthy version of ä fävorite clässic, these Pizzä Stuffed Chicken Roll-Ups äre only 245 cälories änd äctuälly täste like pizzä! Full of mozzärellä, turkey pepperoni, änd veggies!

Ohhh my gosh, this Pizzä Stuffed Chicken Roll-Ups Recipe legit tästes like pizzä.


Ingredients:


 • 2 (8 oz) boneless skinless chicken breästs*
 • 1/4 teäspoon sält
 • bläck pepper
 • 1/2 cup shredded pärt-skim mozzärellä
 • 8 slices turkey pepperoni
 • 8 slices white button mushrooms
 • 1/4 cup seäsoned whole wheät breäd crumbs
 • 2 täblespoons Pärmesän cheese
 • 1/2 täblespoon olive oil
 • 1 täblespoon fresh lemon juice
 • 1/4 cup märinärä säuce
 • 8 thin slices red onion
 • 2 täblespoons green bell pepper finely chopped


Instructions:


 1. Preheät oven to 450 degrees F. Line ä rimmed bäking sheet with foil or pärchment änd spräy with cooking spräy.
 2. Hälve eäch chicken breäst horizontälly to creäte 2 cutlets. Cover with ä piece of wäx päper änd lightly pound to ä 1/4 in thickness. Seäson with sält änd pepper.
 3. Läy the chicken cutlets on ä work surfäce änd top eäch piece, in the center, with 1 täblespoon mozzärellä, 2 slices pepperoni, änd 2 slices mushroom. Loosely roll eäch one up änd set them seäm side down.
 4. In ä bowl, combine the breäd crumbs änd Pärmesän. In ä second bowl, combine the olive oil, lemon juice, änd pepper, to täste.
 5. Dip ä chicken roll-up into the oil mixture, then in the breäd crumb mixture. Pläce it seäm side down on the prepäred bäking sheet. Repeät with the remäining chicken. Lightly spräy the roll-ups with cooking spräy.
 6. Bäke until the chicken is neärly done, äbout 20 minutes. Remove the bäking sheet from the oven.
 7. Top eäch roll-up with 1 täblespoon märinärä, 1 täblespoon mozzärellä, 2 slices red onion, änd 1 1/2 teäspoons bell pepper.
 8. Bäke until the cheese is melted änd the säuce is hot, 4 to 5 more minutes. Serve immediätely.