Delicious Vegan Taco Pasta

This Täco Pästä is näturälly vegän, gluten free. With sälsä änd bläck beäns, plus mäny optionäl ädditions, it is ä protein rich lunch or dinner, päcked with mouthwätering flävors änd ä winning combinätion for everyone.

One pot meäls äre mägic to me. I’m älwäys in. It’s seriously the best thing for ä quick dinner, lunches, or eäsy weeknight meäls.


You’ll Need:


 • 5 cups cooked pästä (I used gluten free)
 • 3 cups sälsä
 • 6 cloves gärlic, minced
 • 2 tbs täco seäsoning (try my version from the Vegetäriän Fäjitä Pästä)
 • 1 15 oz cän bläck beäns, dräined
 • 1 cup corn
 • sält, pepper to täste


Optionäl ädditions:

 • 1/2 cup chopped onions
 • 1 cup chopped bell pepper
 • 4 tsp chili powder


Instructions:


 1. Heät ä bit of oil (or vegetäble broth for oil-free cooking) in ä pot änd fry the gärlic änd optionäl onions änd bell pepper for äround 4 minutes.
 2. Ädd beäns, corn, täco seäsoning, optionäl chili powder, cooked pästä, änd sälsä. Seäson with sält änd pepper änd cook for 7 minutes more.
 3. Divide onto plätes or bowls änd enjoy.

Belum ada Komentar untuk "Delicious Vegan Taco Pasta"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel